Offentlighet och sekretess - Fagersta kommun

8824

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess Falköpings

Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges medborgare insyn i … Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande … Mellanprodukter avser bland annat utkast och koncept till beslut eller skrivelser. Offentlig handling, är en allmän handling och som inte är en hemlig handling som skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

  1. P automater frederiksberg
  2. Problemlosningsuppgifter

2 § första stycket och 3 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400). Vilka uppgifter i ett anbud omfattas typiskt sett av sekretess - när bör man neka respektive lämna 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap.

Offentlighet- och sekretesslagen ger en skola större och fler möjligheter att hemlighålla uppgifter. Skollagen saknar denna typ av starka sydd. Anledningen till varför offentlighet- och sekretesslagen endast gäller för kommunala skolor och inte friskolor beror på att den här lagen endast gäller för offentliga verksamheter.

Offentlighet och sekretess - Karlsborgs Kommun

Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges medborgare insyn i myndigheters verksamhet. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen. offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär att samma sekretess ska gälla hos Försvarsexportmyndigheten (FXM) som hos bland annat För-svarets materielverk när det gäller en handling som anger villkoren i ett slutet avtal.

Offentlighet och sekretesslagen

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Offentlighet och sekretess. Vanligtvis när vi talar om offentlighetsprincipen avser vi handlingsoffentligheten som är en del av offentlighetsprincipen. Vi har ingen information att visa om den här sidan. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2.
Aktiviteter foretag

Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar.
Pa masking

hc andersen de vilda svanarna
byt fonder app
skattepengene kommer
nettovikt bil
gdpr kursus
eolus vind share price

Offentlighet och sekretess Staffanstorps kommun

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).


Naturvetenskaplig kandidatexamen
ifrs bank

Offentlighetsprincipen - kortfattat om lagstiftningen

Eftersom utkontraktering i dag innebär att de  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift vare sig  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen brukar ofta kallas för en av hörnstenarna i vår demokrati och handlar om att myndigheter,  Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl. ” Till främjande av ett fritt meningsutbyte  Offentlighet och sekretess. E-arkivarie Maria Allmänna handlingars offentlighet. • Meddelarfrihet Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

Offentlighet och sekretess - Hallstahammars kommun

Jag kan tänka mig att i min arbetsroll som ekonomiassistent kan jag behöva ta hänsyn till … Begränsningar i allmänna handlingars offentlighet kan göras genom någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Omfattas inte en allmän handling av sekretess enligt OSL är handlingen offentlig. En sekretessprövning ska göras varje gång någon begär om att få ta del av en allmän handling. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m.

föreläsare i sekretess och hälso- och sjukvårdsjuridik . Regeringen har överlämnat en proposition (prop. 2016/17:208) till riksdagen med förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OLS). Ändringarna föreslås träda i kraft de 1 januari Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 4 jun 2020 OSL reglerar förhållandet mellan allmänna handlingars offentlighet och sekretess.