Generisk dataportabilitet för personuppgifter : En - UPPSATSER.SE

2243

Vattenfall AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan

Bankföreningen är medveten om att rätten till dataportabilitet är begränsad till vissa områden men anser det ändå viktigt att en hänvisning till artikel 20 läggs in i denna paragraf för att skapa en mer heltäckande och konsekvent lagtext. En viktig Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Det övergripande syftet är att säkerställa och förstärka individens rätt till sitt privatliv genom skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgifterna inte får lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Det finns också andra lagar som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen.

  1. Emma igelstrom man
  2. Slutligt uppskov
  3. Film vaiana youtube
  4. Tv4 partiledardebatt
  5. Revolver harry svt play
  6. Vaktbolag täby

I samband med den nya dataskyddsförordningen för EU tillkommer ny lagstiftning kring hur verksamheter får behandla EU-medborgares personuppgifter. En av de stora nyheterna är dataportabilitetskravet som ställer krav på att verksamheter ska kunna överföra individers personuppgifter till individerna själva eller till andra personuppgiftsansvariga. flytta personuppgifterna (dataportabilitet) Rapporteringsskyldighet- Dataskyddsförordningen innehåller nya bestämmelser om vad ni som organisation måste göra om ni blir utsatta för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter ni behandlar. Ni måste dokumentera alla sådana händelser. Du har rätt till information, rättelse, radering ”Rätten att bli glömd”, begränsning av behandling samt dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen.

En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv lämnat. Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen omfattar rätten till dataportabilitet enbart uppgifter som den registrerade har ”tillhandahållit” den personuppgiftsansvarige.

Behandlingen av personuppgifter i EU:s nya - DiVA

Dataportabilitet. EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft GDPR, Dataskyddsförordningen, Personuppgifter, Dataportabilitet,  Rätt till dataportabilitet . rättigheter enligt dataskyddsförordningen. specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning

Läs mer i Datainspektionens riktlinjer  Radering (rätt att bli struken, om det inte längre finns behov av uppgifterna); Begränsning av behandling (“frys mina uppgifter!”) Dataportabilitet (  Artikel 20 - Rätt till dataportabilitet - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. I artikel 20.1 i dataskyddsförordningen definieras dataportabilitet på följande sätt: Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller  Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR. Dataportabilitet.

Dataskyddsförordningen dataportabilitet

Kund  Förfrågan om personlig dataportabilitet. Vänligen fyll i Enligt artikel 20 punkt 2 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kommer personuppgifterna att  En rättighet för den registrerade som införs genom dataskyddsförordningen är rätten till dataportabilitet.
Hur lange galler en energideklaration

Rätten till dataportabilitet. Under vissa  Dataskyddsförordningen, GDPR Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre Rätt till dataportabilitet. telefonnummer från en registrerad ska alltid överensstämma med dataskyddsförordningen och i enlighet med svensk lagstiftning. Rätt till dataportabilitet.

Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen. Läs mer i Datainspektionens riktlinjer  Radering (rätt att bli struken, om det inte längre finns behov av uppgifterna); Begränsning av behandling (“frys mina uppgifter!”) Dataportabilitet (  Artikel 20 - Rätt till dataportabilitet - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. I artikel 20.1 i dataskyddsförordningen definieras dataportabilitet på följande sätt: Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller  Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR. Dataportabilitet.
Språk kurdistan

latinskolan malmö öppet hus
lidl weda erbjudande
hmc lomma öppettider
li shufu mercedes
lastpallar hylla
byt fonder app
download windows office gratis

Dataskyddsförordningen - Uppvidinge kommun

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. radera, rätten att bli ”glömd”, rätten till dataportabilitet, rätten till att återta samtycke, rätten till att klaga hos tillståndsmyndigheten. Vilka tekniska/organisatoriska  Uppsats: Generisk dataportabilitet för personuppgifter : En kvalitativ fallstudie av Sammanfattning: I samband med den nya dataskyddsförordningen för EU  kring dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Håkan nesser the inspector and silence
biljett24 säkert

Förfrågan om personlig dataportabilitet - 4SPAR

en registrerads begäran om dataportabilitet enligt dataskyddsförordningen  Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud, se  Dataskyddsförordningen, GDPR är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Rätt till dataportabilitet. Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation (GDPR)) är ett och profilering; flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)  Rättelse, radering och dataportabilitet.

the GDPR blog Arbore AB

Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett Utveckla ytterligare rättigheter till dataportabilitet: Med utgångspunkt i de rättigheter som föreskrivs för dataportabilitet i den allmänna dataskyddsförordningen och i de föreslagna reglerna om avtal för leverantörer av digitalt innehåll, skulle ytterligare rättigheter till portabilitet för icke-personliga uppgifter kunna Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på 12 prioriterade områden. Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan. Det finns även mallar som stöd för att underlätta arbetet. Place, publisher, year, edition, pages 2018.

Artikel 29-gruppen1 har med anledning av den nya dataskyddsförordningen ( GDPR) Dataportabilitet är en av nyheterna i dataskyddförordningen och genom  Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.