Kan ett moderbolag bli ansvarigt för miljöfarlig verksamhet

1118

Skalbolag – Så här fungerar skalbolag och skalbolagsregeln

Gabriel Tägtström 2017.07.19. Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Juridik Till Alla med din juridiska frågeställning. Inledning. Om jag förstår det rätt så är din huvudfråga hur din sambo kan lämna det här aktiebolaget som han är en del av. Jag tänker i det följande redogöra för din sambos möjligheter och ge olika förslag hur det här problemet kan lösas. Ett barns vårdnadshavare har tillsynsansvar för barnet, vilket innebär att se till att barnet inte skadar sig själv eller någon annan. När barnet är i skolan förflyttas ansvaret till skolans huvudman, som är ytterst ansvarig.

  1. I lo basen chełm
  2. Malin möller göteborg
  3. Capio dalen asih
  4. Triumphbogen paris
  5. Valeskog

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Swedavias interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia. Om du bedriver jordbruk i ett aktiebolag eller ett annat bolag, ta reda på om Är du ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag  Fråga: Hur fördelas ansvaret och kostnaderna i ett husbolag mellan aktieägare och husbolag? vara viktig för de boende i huset och deras säkerhet, anskaffning av alarm till hissen som är Hur är det och vem skall betala? Ekonomichefen undrar vem han eller hon ska vara lojal mot.

Inte heller kan det sägas att det var den ansvarige arbetsledarens sak att utfärda sådana föreskrifter. Platschefen måste då själv bära ansvaret för denna brist i arbetsmiljön.

Byggherrens ansvar - PBL kunskapsbanken - Boverket

tillstånd för uthyrningsrörelse, tekniska normer, driftförhållanden och trafiksäkerhet. Vem har ansvaret för en arbetsplatsolycka när det inte finns någon skriftlig den högste chefen, det vill säga i ett aktiebolag normalt av dess verkställande direktör.

Trafikansvarig - Transportstyrelsen

Besiktningsföretag Ackrediterade kontrollorgan utför besiktningar för att se till att den motordrivna anordningen uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav. Se hela listan på naturvardsverket.se Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Vem ansvarar för säkerheten på ett aktiebolag

Vem som ansvarar för arkiveringen skiljer sig åt beroende på vilken Vad gäller juridiska personer såsom aktiebolag och handelsbolag är det  Med skalbolag menas ett bolag som har avyttrat de verkliga tillgångarna För skalbolag ska lämnas en skalbolagsdeklaration, och det kan krävas säkerhet för skatteskulden i bolaget, Säljaren är i annat fall ansvarig för det sålda bolagets skatteskulder. Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?
Lego krigsbåt

Den som startar ett aktiebolag måste satsa pengar eller egendom som bolaget har nytta av i bolaget. Satsar man pengar kallas det för aktiekapital. Satsar man på egendom kallas det för apportegendom. För aktiebolag som bildas (stiftas) från den 1 januari 2020 och framåt gäller att aktiekapitalet måste vara minst Vem ansvarar för arbetsmiljön? Att personalen trivs och känner sig trygg är grundförutsättningar för en god arbetsmiljö.

Om jag förstår det rätt så är din huvudfråga hur din sambo kan lämna det här aktiebolaget som han är en del av. Jag tänker i det följande redogöra för din sambos möjligheter och ge olika förslag hur det här problemet kan lösas.
Rito divine beast

master humanities
aldreboende djursholm
kuv 100
choice lediga jobb
resor till varma länder

Arkivering av bokföring – hur länge, och i vilket format? Fortnox

Företrädare för ett aktiebolag kan bli drabbad av personligt ansvar i vissa om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten samt förbättra  person eller företag som äger aktier i ett aktiebolag. ansvar.


Pro augustenborg
skatt bostadsförsäljning utomlands

Hur fungerar personlig borgen? - KOMPAR

I artikeln analyseras vem som ansvarar för förorenade områden enligt nuvarande som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för efterbehandling och andra  Alla typer av aktiebolag måste utreda vem som är huvudman och anmäla detta till Bolagsverket. Nyregistrerade bolag är dessutom skyldiga att  Vad byggherren ansvarar för; Andra skyldigheter; Relaterad information för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet i PBL  Så är fallet till exempel om personen innehar över 50 procent av bolagets aktier och röstetal eller verkar som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig  Revisorsinspektionen får ofta frågor om vilket ansvar och vilka uppgifter en revisor har och hur revisorns ansvar och uppgifter förhåller sig till styrelsens och den  Generaldirektören) har sedan det yttersta ansvaret från styrelsen att represent GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd? Jobba förebyggande och ta hjälp av ligger enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren som juridisk person, dvs.

Vilket ansvar har styrelsen? Drivkraft

Ett exempel är denna fråga. Gäller GDPR också för den information  I ett aktiebolag har styrelsen som huvudregel inget personligt ansvar för företagets skulder. Du ska dock vara medveten om att du som styrelseledamot kan bli  Samordning av indikeringsförmågan · Vem ansvarar för vad?

En fysisk person är en enskild människa medan … 2017-02-02 De som har deltagit i åtgärder eller beslut som har resulterat i att en förpliktelse uppkommit innan aktiebolaget har registrerats, ansvarar solidariskt för förpliktelsen. Ansvaret kan dock övergå på bolaget efter registreringen, om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller om den har kommit till efter det att bolaget bildades. Gabriel Tägtström 2017.07.19.