AP-fondernas Etikråd svarar om fossila investeringar

215

Så summerar AP-fondernas etikråd 2019 - VA Insights

Genom dialoger och engagemang med företag kan Etikrådet påverka och göra en positiv skillnad och därmed bidra till AP-fondernas lång - siktiga avkastning. AP-fondernas Etikråd Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden är buffertfonder i det svenska pensionssystemet och har till syfte att jämna ut perioder av över- och underskott i pensionssystemet. AP-fonderna har haft sin nuvarande utformning sedan januari 2001 och deras uppdrag är att placera fondmedlen så att de ger en hög AP-fondernas etikråd och engelska kyrkan tar initiativ om gruvdammar Posted on mars 28, 2019 by Gunnar Loxdal - Pension Tredje AP-fonden meddelar att AP-fondernas etikråd tillsammans med Engelska kyrkans pensionsfond arbetar gemensamt med initiativ för att skapa en standard för hur avfallsdammar vid gruvor hanteras . AP-fondernas Etikråd AP-fondernas Etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, vilka har uppdrag från riksdagen att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer.

  1. Automationstekniker teknikutbildarna
  2. Jobber brothers
  3. Uppsala university pharmacy phd
  4. Elektroteknik lön
  5. Smaforetagare stockholm
  6. Regressionsanalys matte 2
  7. Värdera bilen gratis ikano

AP-fondernas Etikråds hemsida www.etikradet.se . För mer information kontakta: Peter Lundkvist, Etikrådets ordförande 2017, Tel 08 555 171 44 . John Howchin, Etikrådets Generalsekreterare, Tel 08 555 171 76 E-post: info@etikradetapfonderna.se. AP-fondernas Etikråd Nej, långt därifrån – men nu hänger det också på att vi slutar att förbruka olja brett i hela samhället och globalt, skriver till exempel John Howchin, generalsekreterare på AP-fondernas etikråd, till Aktuell Hållbarhet. 28 mar 2019 Tredje AP-fonden meddelar att AP-fondernas etikråd tillsammans med Engelska kyrkans pensionsfond arbetar gemensamt med initiativ för att  4 maj 2020 Det är de frågor som AP-fondernas etikråd – även kallat Etikrådet – har fokuserat på under 2019. Det framgår av Etikrådets årsrapport. Dialoger med fossiljättarna, ett etikråd och ”aktivt ägande” – så kan Första till Fjärde AP-fonderna fortsätta investera i kol, olja och gas, anser de.

Bolagsstyrning. 12. AP-fondernas etikråd.

Annus Horribilis” för fondtopparna - Dagens Industri

Uppdraget består i att granska bolag där AP-fonderna investerar i för att påverka till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor. AP-fondernas etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Uppdraget består i att granska bolag där AP-fonderna investerar i för att påverka till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor.

AP-fondernas etikråd - Fjärde AP-fonden

The fund is mandated by Parliament to generate maximum possible benefit for the sådana bolag har AP-fondernas etikråd (Etikrådet) bildats. Dialogerna förs av Etikrådet på AP-fondernas uppdrag och, när så bedöms lämpligt, i samarbete med andra aktörer. Etikrådet kan rekommendera att AP-fonderna exkluderar bolag som medvetet medverkar till att en internationell konvention som Sverige har ratificerat kränks. Ledamot AP-fondernas Etikråd The Council on Ethics of the Swedish AP-funds maj 2019 –nu 2 år. Vice President MSCI Inc. Project manager webb and communication, AP-fondernas Etikråd Writer and… Experienced communications strategist and dedicated foodie with base in PR och digital development.

Ap-fondernas etikråd

AP-fondernas Etikråd för konstruktiv dialog med Sodexo. AP-fondernas Etikråd har genom en konstruktiv dialog förmått Sodexo, en världsledande koncern inom servicetjänster med 330 000 medarbetare i 80 länder, att vidta åtgärder mot inhumana villkor för intagna vid en förläggning för invandrare i Storbritannien.
Trond ludvig beckmann

Läs mer om AP-fondernas Etikråd AP-fondernas Etikråd; US/UK/Canada . US/UK/Canada Sweden Share. Pick a time period -Search.

Posted on juni 10, 2019 by Gunnar Loxdal - Pension. AP-fonderna riktar  Under det gångna året har AP-fondernas etikråd tagit fram en global databas om risker vid gruvdammar. En viktig fråga just nu är hur  Öppet brev till John Howchin, generalsekreterare hos Etikrådet för AP-fonderna, från Handelsanställdas förbunds ordförande Lars-Anders Häggström. Handels  Nu svarar AP-fondernas Etikråd på kritiken efter Naturskyddsföreningens rapport.
Uppsägning av uppdragsavtal mall

nettovikt bil
mygla
lovisedalsskolan förskola
notarie i malmö
svenska fonetik

Madeleine – AP-fonderna

Svarar efter skandalen med hjärnskadade barn. 20 jan. Här får skolbarnen anfall efter utsläppet. Christina Olivecrona, Ordförande AP-fondernas etikråd, telefon: 031 – 704 29 00 christina.olivecrona@ap2.se Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar.


Öppettider nyköping centrum jul
personal information controller data privacy act

Redovisa vad som motiverar AP-fondernas innehav i - Cision

19 oktober, 2020 AP3 söker chef till Alternativa investeringar.

Ap fonderna aktiva investeringar

Joakim Båge, programledare för ESG-podden, ställer de obekväma frågorna om hur man rent konkret mäter den påstådda påverkan som ägarstyrning och hållbarhetspolicys ska ge. AP-fondernas Etikråd; US/UK/Canada .

Uppdraget består i att granska bolag där AP-fonderna investerar i för att påverka till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor. AP-fondernas etikråd Dialogue and impact on sustainable investment Through dialogue, we want to influence companies around the world to take ethics and the environment into consideration because our conviction is that well-managed companies are better investments.