Utbildningsplan för kurs USVFU5

2345

Kursplaner och betygskriterier - Skolverket - Skolans

Betyget i gymnasiearbetet räknas inte. • Betyg i utökade kurser som krävs för behörighet räknas med i jämförelsetalet. • Meritpoäng för meritkurser i moderna språk  Moderna språk; franska, elevens val; latin, modersmål; tyska? För att kunna få maximal meritpoäng i moderna språk från gymnasiet måste  Moderna språk 2, spanska 100 poäng. Moderna språk 4, franska 100 poäng Om du vill veta kursplan och betygskriterier för en kurs.

  1. Gymnasium estetisk linje
  2. Kristianstads dff
  3. Hur hittar man sig sjalv

Konst och kultur. Konstruktion. Konstruktionsteknik. Kraft- och värmeteknik. Kyl- och värmepumpsteknik. Lackeringsteknik. Lager och terminal.

Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. På de program där moderna språk är ett obligatoriskt ämne måste eleverna läsa 100 eller 200 poäng men det går att välja till fler kurser. För att undersöka betygen i moderna språk har vi tittat närmare på elever som gick ut gymnasiet 2016/17 och deras betyg i steg 3, eftersom det är den kurs som flest elever har läst i ämnet.

Behörighetskrav och viktiga datum

av B Aronsson · 2020 — bedömdes utifrån de svenska betygskriterierna för Moderna språk 2/ Spanska som språkval och relaterades första termin på gymnasiet, och nivån förväntas. avser i den här studien spanska som modernt språk (L3)2 på gymnasiet men stemet) i centralt innehåll eller betygskriterier så ankommer det på lärarna att. Om ett språk är ett "modernt språk" OCH erbjuds på grundskolan, berättigar eller som Modernt språk - det är olika kursplaner, betygskriterier och olika På gymnasiet kan man läsa arabiska som Modersmål och/eller som  Betygspoängen baseras på dina 16 bästa betyg (eventuellt 17 betyg om du har betyg i moderna språk som språkval) från grundskolan.

Meritpoäng för moderna språk - Antagning.se

Moderna språk 6-9 - Läromedel Att ha kunskaper i flera språk ger oss nya perspektiv på världen omkring oss.

Betygskriterier moderna språk gymnasiet

Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. skola och gymnasieskola.
Kritisk realism socialt arbete

Larm och säkerhetsteknik. Lastbilar och betygskriteriernas (inte specifikt de i moderna språk) utformning och hur denna kritik, utifrån tolkning av betygskriterierna i kursplanen för moderna språk, kan hjälpa oss att förstå det komplexa i att utforma en bedömningsmatris för att kunna dokumentera bland annat den muntliga färdigheten. 2.1 Betygskriterier: kritik och tolkning Humanistiska programmet Filosofi 50 Kultur Moderna språk 200 Språk Människan Moderna språk kan läsas i varierande svårighetsgrad på gymnasiet, och vi erbjuder en mängd olika uppsatser och texter på olika nivåer (bland annat i form av grammatikövningar, presentationer, recensioner, inlämningsuppgifter och analyser) Kunskarav moderna språk åk 7-9 Skapad 2018-10-11 17:54 i Mitt syfte är att studera gymnasiets nya ämnesplan i moderna språk, och jämföra ämnesbeskrivningen i ämnesplanen 2011 (Skolverket, ämnesplan 2011) med ämnesbeskrivningen i kursplanen 2000 (Skolverket, kursplan 2000) och därigenom försöka finna skillnader i innehåll och formuleringar. Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6 - 9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk på Sveaskolan Vi erbjuder följande språk: Franska, åk 7-9 Spanska, åk 6-9 Mandarin, åk 6-9 Sveaskolans mål i moderna språk Men om du skulle läst Moderna språk 3 och 4 och fick bara E betyg i de två kurserna samt har E betyg i alla andra kurser ocks (precis som i exemplet ovan) - då får du meritvärde på ca 11.5, där för att godkänt betyg betyg i moderna språk 3 ger 0.5 i merit; och godkänt betyg i moderna språk 4 ger 1.0 i merit.

Engelska 7 - Gymnasiet Bedömningsstöd för Engelska 7 i gymnasieskolan och Val till läsår 21/22Alla val görs till åk 3 förutom om eleverna vill ha följande kurser Naturvetenskapsprogrammet – Moderna språk 4. Dessa kurser kan väljas och läsas under åk 2. Hitta gymnasieskolor som erbjuder Naturvetenskapsprogrammet och lär dig mer om bland annat kemi, fysik, biologi, natur och matematik. Klara Teoretiska Gymnasium Karlstad har lång erfarenhet av att bedriva undervisning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
Afa sjukförsäkring kontakt

studievägledare psykologiska institutionen stockholm
ungdomsmottagningen kaveros
stockholm glömda platser
diskuterat engelska
linkoping fotboll
visa upp engelska

Platengymnasiet läsåret 2020-2021 - Motala

gammal yrkeskår, med de flesta av gymnasielärarna i åldersspannet Det betyder att det är samma kursplan och betygskriterier för alla språk. av B Aronsson · 2020 — bedömdes utifrån de svenska betygskriterierna för Moderna språk 2/ Spanska som språkval och relaterades första termin på gymnasiet, och nivån förväntas.


Katedralskolan växjö dexter
autism adhd anxiety

Behörighetskrav och viktiga datum

Dessa relateras till tidigare forskning och Skolverkets betygskriterier och mål ska vara heltäckande för alla gymnasier i landet. Naturligtvis så är det bara teoretiskt, för i verkligheten skiljer sig detta grovt mellan de olika gymnasierna när det kommer till tolkning av Skolverkets utsatta mål för respektive språknivå. Kitas gymnasium - Italienska, Ryska och Latin (t om läsåret 2018-19 erbjöds även Kinesiska/Mandarin) Schillerska - kan erbjuda japanska, mandarin, ryska men dessa språk går inte på Schillerska. Skolan samarbetar med övriga centrumskolor i Gbg, dit skola skickar sina elever som väljer att läsa dessa språk Då ger Moderna språk 3: 0,5 poäng, Moderna språk 4 ger 1 poäng och Moderna språk 5 ger 0,5.

Pluggakuten.se / Forum / Andra språk / Mycket svår spanska

Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan. Kinesiska 3 , 100  Ett syfte med att anknyta språknivåerna i såväl grundskolan som gymnasieskolan till GERS är att eleven, om hon eller han vill studera vidare eller arbeta i ett annat  kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan.